1977 Ε.Θ. Ελύτη: Μεγάλη ώρα (Αλβανιάς) – Ανθυπολοχαγός.

About Project: