1978-1979 Ε.Θ. Τερζάκη: Αυτοκράτωρ Μιχαήλ – Ιβάτζης .