1967 Ε.Θ.. Πιραντέλο: Ερρίκος ο 4ος – Μπερτόλντο (Φίνο)