1993 Θ.Αποθήκη Ούγκο Μπέτι: Έγκλημα στο Νησί των Κατσικιών Ξένος